Smart omsorg

Digitalt tilsyn

Reduserer behovet for fysiske tilsyn

Digitalt tilsyn kalles også passivt tilsyn, og gir rask situasjonsavklaring ved hendelser. Beboere slipper for eksempel å bli vekket når ansatte låser seg inn om natten. Samtidig føler beboere seg trygge fordi de vet det kommer noen om noe skjer.


Løsninger for digitalt tilsyn

Sensio kan levere digitalt tilsyn med ulike løsninger iht. brukers behov:

Sensio tilsynssensor

Tilsynssensorer til trygghetsalarm

Sensorer tilknyttet stasjonær trygghetsalarm i beboerens hjem som kan varsle om vandring, ikke i seng / ikke stått opp, inaktivitet, fall, med mer

Tilsynssensorer til pasientvarsling

Sensorer på beboerens rom kan varsle om blant annet vandring, ut av seng / ikke tilbake i seng, inaktivitet, lyd, fall, med mer

Sensio kameratilsyn

Sensio Videotilsyn

Kontinuerlig tilsyn med lyd og bilde fra brukere med spesielle tilsynsbehov. Løsningen leveres på et nettbrett som helsepersonell enkelt kan ta med seg. Dette gir økt mobilitet og man må ikke være bundet til stasjonære videoløsninger

Sensio kameratilsyn

Sikker sanntidsoverføring av bilde fra beboers hjem til helsepersonell på vakt for å unngå unødige fysiske tilsyn

Grimstad kommune har estimert at én mindre nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk og en unngått kostnad på 1 370 000 kroner per år.

Løsninger for digitalt tilsyn

De viktigste fordelene
med Sensio Digitalt Tilsyn er:

Tjenesten ivaretar krav til sikkerhet og personvern

Gjennom blant annet ende-til-ende sikring av kommunikasjon og granulert tilgangsstyring og autentisering av tilsynsmeldinger.

Tjenesten krever minimal administrasjon og kan driftes fra sentralt hold

Nye kamera og sensorer kan kobles til eller skiftes ut av helsepersonell eller andre via Sensio sin web-baserte Velferdsportal.

Lav terskel for å ta i bruk

Krever ikke investeringer i avansert kamerautstyr eller videoservere med løsninger for back-up eller mellomlagring.

Velg mellom våre trygghetsskapere

Vi tilbyr startpakker for å komme i gang med digitalt tilsyn. Pakkene er satt sammen i samarbeid med flere norske kommuner, og har vært testet over tid.

Kom i gang med digitalt tilsyn på en enkel måte. Pakken inneholder videotilsyn, multisensortilsyn og høytaler.

Sensio Buddy

Sensio Buddy er basert på multisensorer som utfører presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn for beboere både på sykehjem og i hjemmetjenesten. ​


RoomMate

Anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.

Annen sensorikk

Sensorer som varsler om behov for tilsyn og stell samt søvnmonitorering komplementerer digitalt tilsyn for optimal pasientpleie.

Ønsker du å komme i gang med digitalt tilsyn?

Handlekurv