Safemate Family

Velkommen til Sensio Shop

I sommer ble Safemate Shop utvidet til også å inkludere alle produkter fra morselskapet Sensio. På vår nye felles nettbutikk finner du fortsatt alle produktene til Safemate men nå også i tillegg produkter for Helsebygg, Omsorgsbolig og Bo-Hjemme. Velkommen!