Trygghetssentralen

Få hjelp i pårørenderollen.

Trygghetssentralen skaper trygghet døgnet rundt
– hele året.

Safemate-abonnementet kan utvides til å inkludere døgnbemannet alarmtjeneste levert av Doro Trygghetssentralen.

Tilknytningen fungerer slik at dersom det ikke er lagt inn mottakere i varslingslisten, eller at mottakerne ikke er besvarer alarmanrop, så vil alarmene videresendes til en alarmoperatør.

Døgnbemannet alarmtjeneste er en betalbar tilleggstjeneste, og koster 149,- i måneden – i tillegg til Safemateabonnementet.

Er du ikke safematekunde? Da kan du bestille trygghetsalarm og trygghetsabonnement under.

Alarmhåndtering

Alarmoperatører anvender informasjon som fremkommer i samtalen (og eventuelle registrerte tilleggsopplysninger og notater fra tidligere alarmer og utrykninger) til å bestemme hvorvidt videre tiltak som skal iverksettes. Slike tiltakt kan omfatte varsling og utrykning via akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Dersom det i løpet av samtalen ikke avdekkes hva som er situasjonen hos den som har utløst alarmen, skal evt. registrerte kontaktpersoner varsles (pårørende/frivillige). Dersom det ikke oppnås kontakt med pårørende/frivillige, skal utrykning iverksettes. En slik situasjon gis høyeste prioritet. 

I motsatt fall, dersom det i samtalen gis uttrykk for at det ikke er behov for hjelp, avsluttes alarmsituasjonen. 

Knytning

Knytningen mellom Safemate og Trygghetssentralen gjøres i Safemate Go ved å velge «Knytt enhet til Trygghetssentralen» nederst i varslingslisten.


Hva er Trygghetssentralen?
Doro Care AS har 34 års erfaring med drift av døgnkontinuerlig responssenter bemannet med offentlig godkjent helsefaglig personell. Doro Cares personell drifter et sertifisert responssenter lokalisert i Oslo med lang erfaring med å levere trygghetsalarmtjenesten og velferdsteknologi til norske kommuner. 

Doro Care har inngående kunnskap om behandlingsapparatet som yter medisinsk nødhjelp i Norge, og har et godt samarbeid med lokale AMK og andre aktuelle instanser som eksempelvis brann- og redningsetaten, politietaten, hjelpeorganisasjoner.

Doro Cares responssenter er bemannet 24 timer i døgnet alle dager i året med norsk offentlig godkjent helsepersonell. Det er i dag alltid minst en offentlig godkjent sykepleiere på operativ vakt gjennom døgnet i tillegg til øvrig helsepersonell. Hver vakt er bemannet med en vaktleder samt en sykepleier som har det overordnede faglige ansvaret.