Omsorgsbolig

Trygge løsninger for omsorgsbolig

Våre løsninger for omsorgsbolig er velferdsteknologi som gir frihet og livsmestring innenfor trygge rammer samtidig som det reduserer belastning i helsetjenesten.

Velg mellom våre trygghetsskapere

Startpakke omsorgsbolig – komplett velferdsteknologipakke

Sikker sanntidsoverføring av bilde fra hjemmet til pårørende eller helsepersonell på vakt for å unngå unødige fysiske tilsyn.

Sensio Buddy

Sensio Buddy er en multisensorer som utfører presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn for beboere både på sykehjem og i hjemmetjenesten. ​