Omsorgsbolig

Trygge løsninger for omsorgsbolig

Våre løsninger for omsorgsbolig er velferdsteknologi som gir frihet og livsmestring innenfor trygge rammer samtidig som det reduserer belastning i helsetjenesten.

Velg mellom våre trygghetsskapere

Startpakke omsorgsbolig – komplett velferdsteknologipakke

Denne pakken er en komplett alarmløsning med mobilt vaktrom, tilpasset til omsorgsboliger.