Om butikken

 

Om Sensio og Safemate

Sensio er et helnorsk teknologiselskap som over de siste 7 årene har spesialisert seg på utvikling av velferdsteknologiske tjenester til den norske kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sensio har Oslo-basert utviklingsmiljø og et tverrfaglig team som brenner for å skape produkter som gir brukerne mulighet til å mestre egen hverdag, skape økt trygghet og gi ansatte i kommunen en bedre og mer effektiv arbeidshverdag.

Safemate er et norskutviklet trygghetsalarmkonsept som er heleid av Sensio AS. I arbeidet med å videreutvikle trygghetsalarmen Safemate har vi særskilt fokus på sikkerhet, brukervennlighet og enkelhet.

Safemate ble lansert i privatmarkedet i Norge i 2012, og etablerte seg i 2013 i Danmark. I løpet av de siste årene har Safemate etablert seg som en betydelig leverandør til det norske kommunemarkedet, og har pr. i dag over 100 kommuner på vår kundeliste.

Utviklingen av Safemate og tilhørende systemer har blitt utført primært i Norge. Innovasjon Norge og SINTEF har vært våre viktigste støttespillere.

Besøksadresse:

Sensio AS
Stenersgata 1A
0050 Oslo

Post-/fakturaadresse:

Sensio AS
Postboks 9312 Grønland
0134 Oslo

Organisasjonsummer: 919415223

Safemate kundeservice: support@safemate.no

Sensio kundeservice: support@sensio.no

Gå til Sensio sin forretnings-side for mer informasjon om oss og våre tjenester, www.sensio.no