IKOS

Erstatt gule lapper

IKOS digital samhandlingstavle gir gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring.

Velg mellom våre trygghetsskapere

Startpakke IKOS samhandlingstavle