Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn reduserer fysisk tilsyn

Digitalt tilsyn skaper trygghet i hjemmet. Digitalt tilsyn kalles også passivt tilsyn, og gir rask beskjed ved hendelser som fall. Beboere på sykehjem slipper å bli vekket når ansatte låser seg inn om natten. Samtidig føler beboere seg trygge fordi de vet det kommer noen om noe skjer.

Velg mellom våre trygghetsskapere

Vi tilbyr startpakker for å komme i gang med digitalt tilsyn. Pakkene er satt sammen i samarbeid med flere norske kommuner, og har vært testet over tid.


Startpakke digitalt tilsyn

Kom i gang med digitalt tilsyn på en enkel måte. Pakken inneholder videotilsyn, multisensortilsyn og høytaler.

Sensio Buddy

Sensio Buddy er basert på multisensorer som utfører presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn for beboere både på sykehjem og i hjemmetjenesten. ​ 

RoomMate

Anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.

Annen sensorikk

Sensorer som varsler om behov for tilsyn og stell samt søvnmonitorering komplementerer digitalt tilsyn for optimal pasientpleie.